نمایندگان دفتر داکا


استان البرز

 حمیدرضا فرزانه

 کرج/باغستان

 09122651034

استان گلستان

 محمد جواد کلاگر

 گرگان

 09117675044

استان مازندران

 حمزه قربانی

 بهشهر / بلوار شهید هاشمی نژاد / سه راه گرجی / تلفن بل

 01134571448

استان تهران/شهرستان اسلامشهر

 بنیامین انصاری

 تهران / اسلامشهر

 02156320654

 09190193682

بازگشت